**กรณีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาทำธุรกรรมแทนต้องทำหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของอาคารหรือผู้มีอำนาจลงนาม มาด้วย ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อม
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
ของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ(เซ็นรับรองเอกสารของตนเอง)

ตรวจสอบประจำปี เลขที่/วันที่ลงรับ วันที่ออก ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร ชื่อผู้ตรวจสอบ สถานะ
2562 11027 27 ส.ค. 2562 บริษัท 96 แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ป้ายโฆษณา บริษัท 96 แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด นายอิทธิกร บุญเฉลียว
2562 11028 27 ส.ค. 2560 บริษัท 96 แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ป้ายโฆษณา บริษัท 96 แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด นายอิทธิกร บุญเฉลียว
2562 11732 27 ส.ค. 2562 บริษัท ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ป้ายโฆษณา (ธนาคารธนชาต จำกัด) บริษัท พลัส บิลดิ้ง อินสเปคเตอร์ จำกัด
2562 11158 27 ส.ค. 2562 เดอะ เม้าท์เท้น คอนโดมิเนียม ดี อาคารชุด เดอะ เม้าท์เท้น คอนโดมิเนียม ดี บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด
2562 11160 27 ส.ค. 2562 เอส แอนด์ ดับบลิว แลนด์ อาคาร เดอะ เม้าท์เท้น คอนโดมิเนียม จี บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด
2562 11152 27 ส.ค. 2562 เคหะชุมชนพัทยา 1 อาคารชุด เคหะชุมชนพัทยา 1 บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด
2562 11159 27 ส.ค. 2562 เดอะ เม้าท์เท้น คอนโดมิเนียม เอฟ อาคารชุด เดอะ เม้าท์เท้น คอนโดมิเนียม เอฟ บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด
2562 11140 27 ส.ค. 2562 บริษัท แองโกล เปียร์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด โรงแรม เบเวอร์ลี่ พลาซ่า นายบุญถม ปะกังพลัง
2562 11157 27 ส.ค. 2562 เดอะ เม้าท์เท้น คอนโดมิเนียม ซี อาคารชุด เดอะ เม้าท์เท้น คอนโดมิเนียม ซี บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด
2562 11156 27 ส.ค. 2562 เดอะ เม้าท์เท้น คอนโดมิเนียม บี อาคารชุด เดอะ เม้าท์เท้น คอนโดมิเนียม บี บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด
2562 11155 00 00 0000 เดอะ เม้าท์เท้น คอนโดมิเนียม เอ อาคารชุด เดอะ เม้าท์เท้น คอนโดมิเนียม เอ บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด
2562 11154 27 ส.ค. 2562 เคหะชุมชนพัทยา 3 อาคารชุด เคหะชุมชนพัทยา 3 บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด
2562 11153 27 ส.ค. 2562 เคหะชุมชนพัทยา 2 อาคารชุด เคหะชุมชนพัทยา 2 บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด
2562 10820 27 ส.ค. 2562 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) อาคาร บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาพัทยาใต้ นายสังข์ เจริญเหรียญ
2561 10820 27 ส.ค. 2562 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) อาคาร บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาพัทยาใต้ นายสังข์ เจริญเหรียญ
2562 11605 27 ส.ค. 2562 มารีน บีช โฮเทล พัทยา โรงแรม มารีน บีช โฮเทล พัทยา นายบุญถม ปะกังพลัง
2562 12331 27 ส.ค. 2562 บริษัทบ้านฉาง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โรงแรม รอยัลเซ็นจูรี่ พัทยา นายบุญถม ปะกังพลัง
2562 12330 27 ส.ค. 2562 บริษัท พัทยา ภูบาล จำกัด โรงแรม พัทยา โฮโซ นายบุญถม ปะกังพลัง
2562 11141 24 ส.ค. 2562 สมบัติคอนโดวิว นิติบุคคลอาคารชุด สมบัติคอนโดวิว นายบุญถม ปะกังพลัง
2561 11648 27 ส.ค. 2562 ลา ซานเทียร์ นิติบุคคลอาคารชุด ลา ซานเทียร์ บริษัท เพอร์ฟอร์มแมกซ์ บิวดิ้ง เซอร์วิซ จำกัด
2562 11606 27 ส.ค. 2562 วอเตอร์ พาร์ค คอนโดมิเนียม นิติบุคคลอาคารชุด วอเตอร์ พาร์ค คอนโดมิเนียม บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จำกัด
2562 11604 28 มิ.ย. 2562 บริษัท เก็คโค บาย มารีน จำกัด ป้ายโฆษณา (MARINE BEACH HOTEL PATTAYA GECKO) นายบุญถม ปะกังพลัง
2562 11569 08 ส.ค. 2562 นายนิรัญ หงษ์ทอง พรีม่า เรสซิเดนซ์คอนโดมิเนียม บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด
2562 10632 08 ส.ค. 2562 นายศรายุทธ บรรเทา ลากูน่า บีช รีสอร์ท จอมเทียน มัลดีฟส์ (อาคาร G) บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด
2562 10635 08 ส.ค. 2562 นายศรายุทธ บรรเทา ลากูน่า บีช รีสอร์ท จอมเทียน มัลดีฟส์ (อาคาร F) บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด
2562 10630 08 ส.ค. 2562 นายศรายุทธ บรรเทา อาคาร ลากูน่า บีช รีสอร์ท จอมเทียน มัลดีฟส์ (อาคาร E) บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด
2562 10634 08 ส.ค. 2562 นายศรายุทธ บรรเทา ลากูน่า บีช รีสอร์ท จอมเทียน มัลดีฟส์ (อาคาร D) บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด
2562 10631 08 ส.ค. 2562 นายศรายุทธ บรรเทา ลากูน่า บีช รีสอร์ท จอมเทียน มัลดีฟส์ (อาคาร C) บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด
2562 10633 08 ส.ค. 2562 นายศรายุทธ บรรเทา ลากูน่า บีช รีสอร์ท จอมเทียน มัลดีฟส์ (อาคาร B) บริษัท โปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด
2562 10636 08 ส.ค. 2562 นายศรายุทธ บรรเทา อาคารชุดลากูน่า บีช รีสอร์ท จอมเทียน มัลดีฟส์ (อาคาร A) บริษัท ดปรไฟร์ อินสเปคเตอร์ จำกัด